Flora Argentina: ELAEOCARPACEAE Juss.

Claudia M. Martín, Christian A. Zanotti & Juan C. Ospina

2017

Flora Vascular de la República Argentina, vol. 17

Flora Argentina: LACISTEMATACEAE Mart.

Claudia M. Martín, Christian A. Zanotti & Juan C. Ospina

2017

Flora Vascular de la República Argentina, vol. 17